> Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Marta Klimas-Haczkowska – właścicielka firmy

Główny specjalista ds. BHP i specjalista ds. ochrony środowiska. Marta ma wieloletnie, praktyczne doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Prowadzi stały nadzór nad warunkami pracy, nad gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową w przedsiębiorstwach. Pomaga firmom uzyskać wymagane pozwolenia środowiskowe.

Podczas swojej wieloletniej działalności przeprowadziła audyty z zakresu ochrony środowiska oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  w firmach o różnym profilu działalności. Marta posiada własne, autorskie listy kontrolne do przeprowadzania audytów, modyfikowane i dostosowywane do charakteru prowadzonej działalności oraz do zmieniających się przepisów. Podsumowaniem przeprowadzonego audytu jest raport i propozycja działań mających na celu udoskonalenie organizacji w tych dwóch obszarach.

Marta Klimas-Haczkowska

Doskonalenie w zakresie bhp oraz ochrony środowiska ma wyraźne przełożenie na zmniejszenie kosztów działalności poprzez efektywnie prowadzoną gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Szkolenia  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Marta prowadzi z pasją i zaangażowaniem, zawsze stara się dopasować do grupy odbiorców i przekazać cenną wiedzę w sposób angażujący uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia są aktywowani do udziału w ocenie ryzyka zawodowego, czy opracowania instrukcji stanowiskowej.

Rafał Łytow

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Skończył studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska, specjalizując się z planowaniu i zarządzaniu środowiskiem. Posiada uprawnienia do zarządzania w ochronie środowiska, przyznane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz specjalizacji magisterskiej skończył też podczas studiów blok dodatkowy poświęcony gospodarce wodnej.

W naszej firmie zajmuje się obsługą klientów, sporządzaniem sprawozdań:

  • o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • w Bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
  • o gospodarowaniu odpadami,
  • o opłacie produktowej

jak również sporządzaniem oceny ryzyka zawodowego, wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kart pomiarów czynników szkodliwych i innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

drzewo sukcesu

Teresa Aldea

Doradca ds. odpowiedzialnego biznesu (CSR). Od przeszło 9 lat pomaga firmom w realizacji projektów z zakresu opracowywania i wdrażania strategii CSR, komunikacji i raportowania społecznego oraz programów angażujących pracowników, klientów i partnerów.

Teresa ma bogate doświadczenie w zarządzaniu programami CSR w firmach z różnych branż i projektach w Polsce, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach na świecie.

Jest certyfikowanym członkiem Institute of Environmental Management and Assessment i Global Association of Corporate Sustainability Officers.