> O firmie

O firmie

Na rynku usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska działam nieprzerwanie od 2008 roku, posługując się tytułem specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2007 roku ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Łódzkiej.

Poprzez stałą współpracę lub jednorazowe zlecenia pomagam moim klientom uniknąć sytuacji, które dezorganizują pracę w firmie, niepotrzebnych mandatów, kar. Dzięki profesjonalnemu, stałemu nadzorowi nad warunkami pracy można uniknąć niepotrzebnych wypadków przy pracy, znika obawa przed ewentualną kontrolą organów zewnętrznych.

Współpracuję ze specjalistami ze swojej branży, żeby zagwarantować moim klientom w pełni profesjonalną obsługę.

 

Bhp

Mam doświadczenie z zakresu bhp w przemyśle, w usługach oraz w branży budowlanej. Nadzorowałam pod kątem bhp budowę mostów na jednym z odcinków trasy S-8. Przez te kilka lat mojej pracy pomogłam wielu przedsiębiorcom uzyskać stosowne pozwolenia środowiskowe, dzięki czemu prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2010 roku podjęłam współpracę z grupą specjalistów pozyskujących dotacje unijne i poszerzyłam tym samym zakres usług. Mamy na swoim koncie około 30 projektów poprowadzonych z sukcesem od „A do Z”, czyli od pozyskania dofinansowania do rozliczenia projektu.

Ukończyłam liceum ogólnokształcące w Koninie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, oraz studia na kierunku ochrona środowiska ze specjalnością ochrony wód na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów między innymi badałam metody biologicznego oczyszczania zbiornika Sulejowskiego.

Przez pięć lat pracowałam na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „JOGO” w Łodzi. Nauczyłam się obsługiwać w zakresie ochrony środowiska duże zakłady produkcyjne. Dlatego potrafię zapewnić przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska dla większości przedsiębiorstw. W celu udoskonalenia zawodowego w tym zakresie uczęszczałam na studia podyplomowe z ochrony środowiska na uczelni w Warszawie. Podczas nauki poznałam zasady sporządzania raportów oddziaływania na środowisko.

W zakresie bhp, ze względu na przyrodnicze wykształcenie oraz zainteresowanie chemią i biologią, obsługuję przede wszystkim zakłady opieki zdrowotnej, szpitale i laboratoria, w których występują zagrożenia biologiczne. Jednocześnie oferuję pełen wachlarz usług w zakresie bhp dla przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki, między innymi dla zakładów produkcyjnych. Współpracuję ze specjalistami posiadającymi doświadczenie w zakresie koordynacji budów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

W życiu prywatnym cenię wypoczynek z rodziną. Mieszkam na wsi pod Łodzią, gdzie z pasją uprawiam ogród. Uwielbiam wędrówki po górach.