> Szkolenia

Szkolenia

Jakie szkolenia BHP znajdują się w ofercie naszej firmy?

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca ma obowiązek prowadzenia zarówno wstępnych jak i okresowych szkoleń BHP dla zatrudnianych osób.

W przypadku zatrudnienie nowej osoby (jak również osoby przyjętej na staż, praktyki studenckie lun praktycznej nauki zawodu) pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie wstępne.

Szkolenie to składa się ze szkolenia wstępnego ogólnego zwanego instruktażem ogólnym oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.

Bhp

Okresowe szkolenia BHP przeprowadza się dla osób zatrudnionych na stanowiskach:

– robotniczych – raz na 3 lata;

– administracyjno-biurowych – raz na 6 lat;

– pracodawców i osób kierujących pracownikami – raz na 5 lat;

– kadra inżynieryjno-techniczna – raz na 5 lat.

Zgodnie z obowiązującym prawem wstępne szkolenie stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić jedynie bezpośredni przełożony.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów „EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje Państwu w pełni profesjonalne prowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich stanowisk oraz wstępny instruktaż ogólny. Nasze szkolenia prowadzone są w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Atutem naszej firmy są:

  • wysoce wykwalifikowana kadra szkoleniowa,
  • ogromne doświadczenie w prowadzeniu wszystkich okresowych szkoleń BHP oraz instruktażu wstępnego ogólnego,
  • dostosowanie się do wymagań klienta,
  • przystępne ceny.

Cennik szkoleń BHP zawarty jest w poniższej tabeli.

Ceny szkoleń, w zależności od liczby uczestników
Rodzaj szkolenia Dla 1 osoby Od 2 do 5 osób Do 10 osób Od 10 do 20 osób Od 20 do 30 osób Powyżej 30 osób
Szkolenie wstępne ogólne bhp 100 60 40 35 25 20
Szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych 150 100 80 75 65 60
Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych 150 100 80 75 65 60
Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej 150 100 80 75 65 60
Szkolenie bhp okresowe tzw. branżowe (dostosowane do profilu działalności, np. dla kadry nauczycielskiej, dla branży medycznej) 150 100 80 75 65 60
Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 300 250 200 150 100 80